Disclaimer

DELTA streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. DELTA Energie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. DELTA Energie B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

DELTA Energie B.V. kan KLANT van marktinformatie voorzien, maar zal nimmer adviezen geven en de verstrekte marktinformatie zal nimmer gekenschetst kunnen worden als het verstrekken van adviezen of het doen van aanbevelingen. Voorts kan DELTA Energie B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de financiële risico's die KLANT loopt met dit product, welke derhalve geheel voor rekening van KLANT zijn.

 

DELTA Energie B.V.

Buitenruststraat 10
4337 EH Middelburg
tel. 0118-22 66 00
Btw NL858967121B01
KvK 72056509